Strängnäsekonomi.se - SPI AB

Vi vill med våra kunskaper och erfarenheter inom löpande bokföring, redovisning, ekonomi och skatter hjälpa andra småföretagare med deras affärs-redovisning.

Vår målsättning är att dels vara ett stöd i den dagliga verksamheten, och dels frigöra tid för småföretagare så att de kan ägna sig åt det som är deras affärsidé.

Vi vänder oss till enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag med våra tjänster.

Med våra kunskaper i ekonomisk förvaltning erbjuder vi bostadsrättsföreningar ekonomisk förvaltning med lokal anknytning.

Vi erbjuder också våra kunder andra kontorstjänster samt hjälp med IT-frågor.

Frigör din tid - Kontakta oss!

Ett företag - Mitt i Mälaren

 
 
 
  Gabi Babiuc                    Gunnar Eskång                Marie Norlander