Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar

För att bredda verksamheten tackad vi 2003 ja till att ta över förvaltningen av två stycken bostadsrättsföreningar i Strängnäs.
Förvaltningsuppdragen har sedan 2003 ökat och är idag en intressant och stimulerande del av vår verksamhet. Idag, 2015, förvaltar vi tio bostadsrättsföreningar.

SPI AB erbjuder bostadsrättsföreningar en komplett förvaltning med en lokal anknytning. Vi sköter om allt från att skriva ut avgiftsavier till kompletta bokslut med förvaltningsberättelser.

I våra uppdrag ingår dessutom att se till att avgifter kommer in, och vi skickar påminnelser i de fall det behövs.
Tillsammans med styrelsen tar vi fram en årsbudget. Den är ett viktigt instrument för styrelsens arbete under verksamhetsåret.
Den löpande bokföring stäms av och en periodsammanställning med budgetuppföljning redovisas till styrelserna. Inför föreningsstämman gör vi ett komplett bokslut och hjälper också till med att ta fram en förvaltningsberättelse.

Under verksamhetsåret har vi ständig kontakt med styrelse- och föreningsmedlemar. Vi har också kontakt med externa intressenter som banker, mäklare, bolagsverket, leverantörer och andra som på olika sätt har med föreningens verksamhet att göra.

Vid överlåtelser av lägenheter ser vi till att mäklarna får en riktig information om både säljobjekt och bostadsrättsföreningen. Vi bevakar pantsättningar och ser till att nya ägare får avgiftsavier.
För att ha en god insikt i föreningarnas verksamhet är vi med på styrelsemöten och föreningsstämmor.
SPI AB hjälper också till med offertförfrågningar och upphandlingar på styrelsens uppdrag.

För att få en smidig hantering använder vi för förvaltningen ett självproducerat databasprogram som är skräddarsytt för bostadsrättsföreningar. Detta ger en god överblick och gör att vi snabbt och enkelt kan få fram riktiga uppgifter till både medlemmar, styrelse, mäklare och andra som kan ha intresse i viss information.
Vi erbjuder dessutom våra kunder en egen medlemssida där var och en har en egen inloggning. På medlemssidorna presenterar vi bland annat ekonomisk sammanställningar, medlemslistor och annat som föreningen kan vara intresserad av att ha tillgång till.

Vår målsättning är att vara en förvaltare med lokal anknytning, som är både en uppdragstagare och ett bollplank. Med goda kontakter både bland leverantör, banker och andra kan vi bidra i föreningens verksamhet.